EKONOMIE logo_transparentní

__________________________________________________________________________________________________________

ARCHIV

__________________________________________________________________________________________________________

 

V Ústí nad Labem dne 5. února 2014

Pozvánka na valnou hromadu

Představenstvo níže uvedené obchodní společnosti EKONOMIE CZ, a.s. svolává řádnou valnou hromadu obchodní společnosti EKONOMIE CZ, a.s., se sídlem Ústí nad Labem, Havířská 346/100, PSČ 400 10, identifikační číslo 254 08 208 (dále jen společnost).

Valná hromada se koná dne 21.03.2014 v 10 hodin v kanceláři notáře JUDr. Vratislava Makovce, notáře se sídlem v Děčíně, na adrese Děčín, Děčín I – Děčín, U Plovárny 438/3.

Pořad valné hromady:

1)                  Zahájení,

2)                  volba orgánů valné hromady,

3)                  Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013 a její schválení, schválení řádné účetní závěrky a rozhodnutí o rozdělení výsledku hospodaření za rok 2013.

4)                  odvolání všech členů dozorčí rady,

5)                  změna stanov společnosti,

6)                  volba členů správní rady, navrhován

-          Bc. Petr Douša, narozený 27.06.1978, bydlištěm Ústí nad Labem, Severní Terasa, Zvonková 2786/16,

7)                  volba statutárního ředitele, navrhován

-          Ing. František Vaculík, narozený 28.07.1979, bydlištěm Krupka, Bohosudov, Kollárova 578,

8)                  závěr.

 

Tato pozvánka jako přílohu obsahuje i návrh usnesení valné hromady ohledně změny stanov společnosti. Důvodem pro tuto změnu stanov je ustanovení § 777 odstavce 5 zákona o obchodních korporacích.

Každý akcionář společnosti může ve lhůtě od 05.02.2014 nahlédnout v sídle společnosti do návrhu změny stanov.

 

Luboš Mareček

předseda představenstva

Přílohy:

-          Návrh stanov

__________________________________________________________________________________________________________

© 2013–2019 EKONOMIE CZ, a.s.